Realizacje

IMPEXMETAL


Scala Office - Generalnym Wykonawcą w zakresie kompleksowych prac związanych z rewitalizacją i modernizacją oraz z częściową rozbudową budynku administracyjnego Walcowni Huty Aluminium Konin. Termin oddania budynku do użytkowania ustalony został na dzień 01.10.2015.

Impex

Impex